وبلاگ پانویس، از نوشته‌های نویسندگان خوش‌ذوق، به ویژه دانشگاهیان عزیز استقبال می‌کند. این نوشته‌ها می‌تواند درباره مسائل مربوط به دانشگاه‌ها، موضوع‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی باشد. این نوشته‌ها با نام خود نویسندگان و لینک به صفحه شخصی آنان در «پانویس» قرار می‌گیرند.

برای فرستادن نوشته‌های خود می‌توانید از آدرس vdamanafshan /AT/ kut.ac.ir استفاده کنید. بدیهی است که این نوشته‌ها نباید قانون کپی‌رایت را نقض کنند. پیشنهاد می‌شود قبل از نوشتن، موضوع نوشته را به وسیله ای‌میل، هماهنگ کنید.

پربازدیدترین نوشته‌ها تا این لحظه