آمار تعداد کاربرانی که به دنبال کاربرد نشانه‌های نگارشی هستند و از طریق موتورهای جستجو وارد این وبلاگ می‌شوند، نشان می‌دهد که نوشته‌های مربوط به نشانه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. به همین خاطر در این نوشته نیز با کاربرد نشانه یا علامت سه‌نقطه آشنا می‌شویم.

۱. برای نشان دادن ادامه مطلب و به جای عبارت‌هایی چون: «و غیره»، «مانند این‌ها» و «از این قبیل»:

گزارش انواع مختلفی دارد: علمی، فرهنگی، اجتماعی و… .

۲. برای نشان دادن حذف در آغاز، میانه یا پایان نوشته:

…و زنی پارسا داشت با رأی و تدبیر.

۳. به جای اسم جلاله یا محرمانه نگاه داشتن نام اشخاص:

بسم ا…
آقایی به نام… به آقای… تلفن می‌زند.
آقای گـ… از سفر برگشت.

۴. برای نشان دادن افتادگی در نسخه خطی:

…نی توان الله شد                     می‌توان موسی کلیم‌الله شد

معمولاً در شعر برای برابر کردن طول هر مصراع، به اندازه کلمه‌های حذف‌شده، از نقطه‌چین استفاده می‌شود.

۵. برای نشان دادن کشش هجا در گفتار (به خصوص در فیلم‌نامه، نمایش‌نامه و داستان):

«در دنیا… همین یک طوطی را… داشتم… جان شما… جان طوطی… او را بسپرید به…» و ناگهان خاموش شد.

سقف هر…ی ریخت.

چند نکته

آ. هرگاه سه‌نقطه در آخر مطلب بیاید و به یکی از نشانه‌ها منتهی شود، بین سه‌نقطه و آن نشانه، یک فاصله قرار می‌دهیم:

پیامدهای ترافیک سنگین عبارت‌اند از: اتلاف وقت، افزایش مصرف سوخت، بالا رفتن هزینه حمل و نقل و… .

ب. برخی به جای سه‌نقطه هنگام حذف یا افتادگی یا کشش هجا از نقطه‌های بیشتری استفاده می‌کنند که این کار به هر دلیل، درست نیست:

با تمام نیرو فریاد زد: آها……………ی کجایی؟ (نادرست)

پ. اگر حذف مطلبی تا پایان و به طور کامل انجام گرفته باشد، به جای سه‌نقطه از «الخ» یا «الخ/نوشته/آیه و…» استفاده می‌کنیم.

ت. کاربرد نقطه‌چین با سه‌نقطه متفاوت است. نقطه‌چین برای حذف دقیق و یا نشان دادن حجم حذف و یا فاصله‌گذاری و نظایر آن استفاده می‌شود.

نکته پایانی اینکه علامت سه‌نقطه نیز مانند دیگر نشانه‌های نگارشی، به کلمه قبل از خود می‌چسبد؛ اما با کلمه بعد از خود یک فاصله دارد:

کاربرد علامت سه‌نقطه

در نوشته‌های بعدی این وبلاگ، باز هم درباره کاربرد نشانه‌های نگارشی خواهم نوشت. اگر می‌خواهید از انتشار این نوشته‌ها باخبر شوید، می‌توانید به طور رایگان، مشترک خوراک «پانویس» و یا مشترک ای‌میلی «پانویس» شوید. دقت داشته باشید که برای فعال‌سازی اشتراک ای‌میلی، باید ای‌میلی که از طرف وبلاگ برای‌تان فرستاده می‌شود را تأیید کنید.

منبع: کتاب «راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی»
لینک ثابت: http://panevis.ir/?p=1158

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید: