برای تماس با من، می‌توانید از آدرس‌‌ ای‌میل زیر استفاده کنید. بنا به یک عادت قدیمی، روزانه چندین بار، ای‌میل‌هایم را چک می‌کنم و سعی می‌کنم به همه آن‌ها جواب بدهم.

‎vdamanafshan /AT/ gmail.com

خیلی خوشحال می‌شوم اگر صفحه‌ام در اینستاگرام و توییتر و کانال تلگرامم را دنبال کنید.